دوشنبه 15 آذر 1400

ورود به سایت

بخش‌های کتابخانه

در این فیلم آموزشی شما با نحوه تهیه حفره دسترسی در دندانهای مولر بالا آشنا خواهید شد
که در قسمت اول هدف از تهیه حفره دسترسی
در قسمت دوم ابزارآلات مورد استفاده
در قسمت سوم روشهای تهیه حفره دسترسی را خواهید دید
هدف از تهیه حفره دسترسی چیست ؟
هدف از تهیه حفره دسترسی ٬ دسترسی آسان و راحت به ناحیه ایپیکال فرامن هست بطوریکه نه خیلی صدمه به بافت دندان برسد و نه اینقدر مسیر تنگ باشد که امکان دسترسی آسان به آنجا وجود نداشته باشد هرچقدر که این مسیر بازتر و آزادتر باشد مواد شوینده ٬ ابزارآلات و مواد پرکننده راحتتر داخل کانال کار میکنند بطوریکه صدمه به ایپیکس نمیرسد و مسیر کانال انحنای خودش را حفظ میکند و همه دبرییها و مواد آلوده داخل کانال خارج میشود 

دندانی که روت کانال خیلی خوبی داشته است

عکسی را که میبینید دندانی است که روت کانال بسیار خوبی شده است.همانطور که میبینید انحنای کانال مزیال کاملا حفظ شده است و آنهم دلیلش یک اکسس مناسب با رعایت تمام اصول بوده است

ابزارهای تهیه حفره دسترسی
ابزارهای تهیه حفره دسترسی

در قسمت دوم میبینیم که از چه ابزارآلاتی برای تهیه حفره دسترسی استفاده میشود
در شکل ۱ فرزهای توربینی را میبینید که استفاده میشود فرز سمت چپ فرز توربین راند هست و فرزهای سمت راست فرزهای فیشور هستند فرز سمت راست هم فرز فیشور هست و هم سر آن برنده و مخصوص تهیه حفره دسترسی هست
 شکل ۲ فزرهای کارباید را نشان میدهد
شکل ۳ فرزهای راند آنل در طولها و اندازههای مختلف نشان داده میشود که دو فرز سمت چپ فرز راند آنل با اندازه معمول هستند و چهار فرز سمت راست فرزهای راند آنل با شفت بلند هستند که البته سرهای مختلفی هم دارند
راندهای آنل با شفتهای بلند را در حین تهیه دسترسی برای برداشتن دیواره های عاجی سر مزیوباکال یا مزیو لینگوال استفاده میکنیم
شکل شماره ۴ گیتهای ۱ تا ۶ هستند که معمولا گیتها در دو مرحله استفاده میشوند یا در حین تهیه حفره دسترسی برای گشاد کردن یک سوم کرونال کانال و داشتن استریت اکسس کویتی و یا در حین گشادسازی کانالها که در هر دو میتوانیم از گیتها استفاده کنیم
شکل شماره ۵ سوندهای اندودنتیک را نشان میدهند که برای پیدا کردن اریفیس کانالها بخصوص در کانالهای کلسیفی خیلی  کمک کننده هستند

حال ببینیم که حفره دسترسی مولر بالا باید در کجا تهیه شود ؟


حفره دسترسی مولر بالا باید در کجا تهیه شود
حفره دسترسی مولر بالا باید در کجا تهیه شود


همانطور که در عکس شماره ۱ پیداست حفره دسترسی دندان مولر بالا از ابلیکریج نباید عبور کند یعنی مزیوباکال کاسپ ٬ مزیولینگوال کاسپ و همچنین قسمت فوساها قسمتهایی هستند که درگیر میشوند در عکس سمت راست مشاهده میکنید که همین دندان حفره دسترسی روی آن تهیه شده است از ابلیکریج رد نشده است تقریبا بصورت مثلث باید باشد کانال مزیو باکال پیدا میشود دیستو باکال و پالاتال هم پیدا میشوند در دندانی که دست نخورده است چنین فرمی وجود دارد ولی اگر دندان کیریز داشته باشد شکل دندان میتواند کمی مودیفای شود
در عکس شماره ۳ چیزی که مشاهده میکنید پنتریشن داخل پالپ چمبر  داخل دندانهای مولر هست بعد از آنکه داخل پالپ چنبر را پنتریت کردیم برای برداشتن سقف پالپ چنبر میتوانیم از فرزهای مختلفی استفاده کنیم مثل عکس شماره ۳ که از فرز راند آنل استفاده کنیم و یا مثل شماره ۴ از توربین استفاده کنیم تا دیواره های متباعد و گشادی را بالا فیلر کنیم بصورت یکنواخت دسترسی به سر اریفیسها هم داشته باشیم فقط مراقب باشیم هنگامی که از سر توربین استفاده میکنیم کف پالپ چنبر صدمه ای نبیند

 

در تهیه حفره دسترسی عوامل متعددی نقش دارند اولین چیزی که مهم است اوتلاین فرم یا شکل حفره دسترسی است .در این قسمت باید به چند نکته توجه کنیم اولا اوتلاین یا شکل حفره دسترسی ما باید طوری باشد که دسترسی آسان به ایپیکال فرامن داشته باشیم

دسترسی آسان به اپیکال فورامن
دسترسی آسان به اپیکال فورامن

همانطور که در شکل شماره یک مشاهده میکنید یک کانال انحنا داری است که دارای حفره دسترسی خیلی کوچکی است و ما براحتی نمیتوانیم به داخل کانال نفوذ کنیم ٬ فایل را میبینید که انحناهای مختلفی گرفته است تا به ایپیکال فرامن برسد ٬ تمیز کردن کانال با این انحنا و با آن اکسس کویتی کوچک براحتی میسر نیست  و میزان خطاها را افزایش میدهد پس در حقیقت اولین و عمده ترین هدف در تهیه حفره دسترسی ٬ دسترسی آسان به ایپیکال فرامن است ولی در این میان عوامل دیگری هم نقش دارند مثلا پالپ چنبر ما در تهیه حفره دسترسی نقش بسزایی دارد همانطور که در شکل شماره ۲ یا ۳ مشاهده میکنید دندانهایی که پالپ چنبر کوچکی دارند نیاز نیست که حفره دسترسی بزرگی داشته باشند و یا برعکس دندانهایی که  کانالهای متعددتری دارند و یا اینکه حفره دسترسی آنها بخاطر پالپ چنبر باید بزرگتر شود مشخصا در شکل نمایش داده میشوند
علت آخری هم کانالها هستند کانالها هم برای ما تعیین کننده هستند تعداد کانالها و شکل کانالها هرچه تعداد کانالهای دندانی بیشتر باشد مطمئنا پالپ چنبر کانال بزرگتر است و اکسس ما هم باید بزرگتر باشد به نسبت کانالهای کمتر

نکته دومی که باید در تهیه حفره دسترسی مورد توجه قرار گیرد کانونینس فرم (convenience form) هست و یا آن شکلی که حفره دسترسی من دارد در این قسمت باید ۳ عامل بررسی شود همانطور که گفته شد
دسترسی آسان به اوریفیس یا مدخل کانال هست - بعد دسترسی آسان به خود کانال ها و قسمت سوم و هدف نهایی استفاده راحت در داخل کانالها است

حفره دسترسی بسیار تنگ و کوچک
حفره دسترسی بسیار تنگ و کوچک

در عکس بالا یک حفره دسترسی بسیار تنگ و کوچک که مدخل کانال مزیو باکال قابل دسترس هست ولی استریت اکسس کویتی نداریم طوری که فایل یا فرز به سختی وارد کانال میشود  در حالی که در عکس شماره ۲ همان برآمدگی عاجی سر مزیو باکال برداشته شده است بطوریکه ابزار ما براحتی میتواند وارد کانال شود دسترسی به ایپیکال فرامن داشته باشیم و داخل کانال را تمیز کنیم

مهمترین نکته در تهیه حفره دسترسی در تمام دندانها تهیه حفره دسترسی در خط مستقیم هست یا به اصطلاح استریت اکسس کویتی (straight access cavity)

استریت اکسس کویتی (straight access cavity)
استریت اکسس کویتی (straight access cavity)


همانطور که در شکل شماتیک مشاهده میکنید ما این موضوع را اینجا رعایت نکرده ایم دسترسی به داخل کانال به سختی صورت میگیرد و شما همین موضوع را در فیلمی که نمایش داده میشود میتوانید ببینید وقتی که ما چنین نمایی داریم فکر نکنیم که اکسس کویتی ما آماده شده است و کار تمام شده است ٬ واقعیت این است که این استریت اکسس کویتی نیست و فقط پنتریشن به داخل پالپ چنبر است در حالی که باید تصحیح شود و برآمدگیهای عاجی برداشته شود  و در نهایت به شکل نمای پایین کیلینیکی تبدیل شود

 

برداشت کامل پوسیدگیها
برداشت کامل پوسیدگیها


هدف سوم از تهیه حفره دسترسی برداشت کامل پوسیدگیها است
همانطور که در عکس کیلینیکی بالا و شماره ۱ مشاهده میکنید دندانی هست که پر از پوسیدگی و بافت آلوده است اگر دندانی با این وضعیت مشاهده کردید ابتدا باید تمام کیریز برداشته شود تا اینکه بتوانیم اکسس کویتی بزنیم
چند هدف از تهیه کیریز قبل از تهیه حفره دسترسی داریم که عبارتند از
اول اینکه تمام پوسیدگیها برداشته شود بطوریکه هیچ آلودگی وارد فضای پالپ چنیر و فضای تمیز داخل کانال نشود
دوم اینکه تمام پوسیدگیها برداشته شود تا اینکه ما بتوانیم متوجه شویم که اصلا این دندان قابل نگهداری هست یا خیر و یا اینکه نیاز به درمان اضافه ای دارد یا خیر 
و هدف سوم ٬ روشن شدن و دیدن راحت حفره دسترسی بعد از برداشت پوسیدگیها است
هدف چهارم از تهیه حفره دسترسی ٬ تمیز کردن داخل حفره دسترسی است ٬ همانطور که در عکس شماره ۳ میبینید حفره دسترسی تقریبا آماده شده است ولی بافت نرم داخل پالپ چنبر برداشته نشده است و آنچه در عکس شماره ۴ حفره کملا تمیز شده است و الان حفره دسترسی تقریبا آماده است

remove all of the caries

ویدئوهای مرتبط

تماس با ما
شماره تلفن های تماس قسمت فنی سایت دنتیک

تلفن ثابت :۰۲۴۳۳۷۴۷۵۷۳

تلفن همراه : ۰۹۱۲۸۴۱۴۷۸۳

۰۹۳۸۶۲۵۲۵۸۳

19.png

ثبت نام کنید

با دسترسی به تمامی قسمتها

اطلاعات بیشتر

شماره واتس اَپ امور مشتریان (جهت ارسال پیام)

09386252583