دوشنبه 15 آذر 1400

ورود به سایت

بخش‌های کتابخانه

در این فیلم روش تهیه حفره دسترسی در مولر بالا بصورت کیلینیکی انجام میشود
چندین کیس را خدمتتون معرفی میکنیم ٬

کیس ۱
دندان اول مربوط به دندانی هست که موقع برداشت پوسیدگی اکسپوز گردیده است که جهت درمان ریشه پانسمان شده و ارجاع گردیده است

ندانی هست که موقع برداشت پوسیدگی اکسپوز گردیده است که جهت درمان ریشه پانسمان شده
دندانی که موقع برداشت پوسیدگی اکسپوز گردیده است که جهت درمان ریشه پانسمان شده و ارجاع گردیده است
دندانی که موقع برداشت پوسیدگی اکسپوز شده است
دندانی که موقع برداشت پوسیدگی اکسپوز شده است


کیس۱
عکس ۱ دندان پانسمان شده را نشان میدهد
عکس ۲ بعد از برداشتن پانسمان را نشان میدهد
عکس ۳ ناحیه اکسپوز شده قبلی را نشان میدهد
عکس ۴ برداشتن سقف پالپ چنبر را نشان میدهد که هنوز در کف پالپ چنبر بافت پالپی وایدهال مشاهده میشود
عکس ۵ برداشتن بیشتر ناحیه اکسس و دیواره ها کانال و اکسپوز شدن مدخل کانالها را نشان میدهد
عکس شماره ۶ نحوه دسترسی مستقیم به کانال دیستو باکال با فایل را مشاهده میکنید

کیس۲

دندان مولری که به علت داشتن روکش از ناحیه دیستالی دچار پوسیدگی گردیده است
دندان مولری که به علت داشتن روکش از ناحیه دیستالی دچار پوسیدگی گردیده است
کیس شماره ۲ دندان مولر دچار پوسیدگی
کیس شماره ۲ دندان مولر دچار پوسیدگی


در کیس ۲ عکس کیلینیکی و رادیوگرافی دندان مولری که به علت داشتن روکش از ناحیه دیستالی دچار پوسیدگی گردیده است را مشاهده میکنید
همانطور که در فیلم کیس ۲ میبینیدجهت انجام اکسس اقدام به تراش دندان گردیده است و همانطور که نوک سوند نشان میدهد قسمتی از سقف پالپ چنبر در ناحیه مزیال دندان برداشته شده است و پالپ وایتهال را در ناحیه زیر نوک سوند مشاهده میکنید
عکس بالا سمت راست قبل از اکسس دندان و عکس پایین سمت راست و انجام یک اکسس ایده آل را جهت مقایسه شما نشان میدهد
قسمتی از سقف برداشته شده است و جهت دید بهتر با پنبه محل اکسس تمیز میگردد وهمانطور که در فیلم مشاهده میفرمائید قسمت بیشتری از سقف برداشته شده است .نوک سوند پالپ باقیمانده در ناحیه کف فورکا را نشان میدهد و جهت اکسس ایده آل قسمتهای دیگری از سقف و دیواره های ناحیه پالپ چنبر باید برداشته شود
اکسس اکستنشن پیدا کرده است و مدخل کانالها پیدا شده است و مدخل کانالهای مزیو باکال ٬ دیستو باکال و پالاتال را زیر نوک سوند مشاهده میکنید ولی دسترسی مستقیم به کانالها هنوز ایجاد نشده است
و نهایتا همانطور که در فیلم مبینید اکسس کامل انجام شده است و دسترسی مستقیم به مدخل هر سه کانال ایجاد شده است

کیس ۳

پوسیدگی وسیع پالپ چنیر
پوسیدگی وسیع پالپ چنیر


این مورد مربوط به دندان مولری هست که در اثر پوسیدگی وسیع پالپ ناحیه پالپ چنیر با حفره دهان اکسپوز گردیده است که بعد از بی حس کردن دندان محل اکسپوز با سوند قابل پروپ شدن میباشد
عکسهای سمت راست عکسهای رادیوگرافی و کلینیکی دندان مذکور را نشان میدهد

اکسس انجام شده است و مدخل هر سه کانال قابل مشاهده می باشد
اکسس انجام شده است و مدخل هر سه کانال قابل مشاهده می باشد


در اینجا اکسس انجام شده است و مدخل هر سه کانال قابل مشاهده می باشد ولی دسترسی مستقیم به مدخل هر سه کانال ایجاد نشده است و عکسهای سمت راست بالا و پایین مراحل مختلف عکس را با هم مقایسه میکند

اکسس کامل و دسترسی مستقیم به کانالها
اکسس کامل و دسترسی مستقیم به کانالها


اکسس کامل شده است و دسترسی مستقیم به کانالها را مشاهده میکنید
در این فیلم مدخل کانالها را بعد از آماده سازی با فایل و گیت مشاهده میکنید

کیس ۴

 

دندان مولر ملتهب
دندان مولری هست که به علت ترمیم وسیع آمالگام پالپ آن ملتهب گردیده است


این مورد مربوط به دندان مولری هست که به علت ترمیم وسیع آمالگام پالپ آن ملتهب گردیده است و مجبور به RCT دندان شده ایم
عکسها ۱ و ۲ عکسهای کلینیکی و رادوگرافی دندان مذکور را نشان میدهد و محل فلش در عکس ۲ ناحیه پالپ چنبر دندان مولر را نشان میدهد که به علت وجود پالپ استون به نظر میرسد که کاملا کلیسیفای باشد

پالپ استون درآورده شده از دندان
پالپ استون درآورده شده از دندان


در عکس شماره ۳ نمای اکسس جهت دسترسی به کانالها را مشاهده میکنید و فلش پالپ استون ناحیه پالپ چنبر را نشان میدهد که در عکس شماره ۴ پالپ استون از ناحیه اکسس برداشته شده است و عکس شماره ۵ پالپ استون درآورده شده از دندان را نشان میدهد .
عدم توجه به وجود پالپ استون در عکس رادیوگرافی و یا در حین انجام اکسس میتواند منجر به خطاهای حین کار و پرفوریشن ناحیه پالپ چنبر به علت پیدا نکردن مدخل کانالها و تراش بیش از حد دندان شود

اکسس ایده آل و دسترسی مستقیم به مدخل کانالها
اکسس ایده آل و دسترسی مستقیم به مدخل کانالها


اکسس ایده آل و دسترسی مستقیم به مدخل کانالها را در این اسلاید میتوانید مشاهده کنید که تفاوت عکسهای ۶ و ۷ در ناحیه فلش میباشد که به علت امکان وجود کانال چهارم ٬ ناحیه مذکور بین کانال مزیو باکال و پالاتال برداشته شده است و عکس شماره ۸ دسترسی مستقیم فایل به مدخل کانال مزیو باکال را نشان میدهد که فایل بدون برخورد به دیواره های اکسس به داخل کانال هدایت شده است

پر نمودن کانالها با گوتا و پانسمان دندان
پر نمودن کانالها با گوتا و پانسمان دندان


عکس ۹ پر نمودن کانالها با گوتا و عکس ۱۰ پانسمان دندان مذکور را نشان میدهد و در عکس ۱۱ رادیوگرافی پایان کار را مشاهده میکنید

ویدئوهای مرتبط

تماس با ما
شماره تلفن های تماس قسمت فنی سایت دنتیک

تلفن ثابت :۰۲۴۳۳۷۴۷۵۷۳

تلفن همراه : ۰۹۱۲۸۴۱۴۷۸۳

۰۹۳۸۶۲۵۲۵۸۳

24.png

ثبت نام کنید

با دسترسی به تمامی قسمتها

اطلاعات بیشتر

شماره واتس اَپ امور مشتریان (جهت ارسال پیام)

09386252583