دوشنبه 15 آذر 1400

ورود به سایت

بخش‌های کتابخانه

یکی از نکات خیلی مهمی که در هنگام تهیه حفره دسترسی دندانهای مولر بالا باید به آن توجه کنیم وجود کانال چهارم یا مزیو باکال ۲ هست که تحت عنوان مزیو پالاتال هم خوانده میشود .این کانالی هست که وجود دارد و ما باید سعی کنیم که به دنبال آن بگردیم ٬ آنرا پیدا کرده و تمیز کنیم  در خیلی از کیسها دیده میشود ولی ما باید قرار بگذاریم که به دنبال آن بگردیم
کجا دنبال مزیو باکال ۲ بگردیم و پیدایش کنیم ؟

پیدا کردن مزیوباکال ۲ به کمک رسم خطهای فرضی
پیدا کردن مزیوباکال ۲ به کمک رسم خطهای فرضی


در شکل شماره ۱ که به صورت شماتیک رسم شده است مشاهده میکنیم که کانال مزیو باکال ٬کانال پالاتال و کانال دیستو باکال را
اگر خطی فرضی از کانال مزیو باکال به کانال پالاتال رسم کنیم و بعد مجددا خطی فرضی از کانال دیستوباکال عمود کنیم بر این خط کانال مزیو باکال ۲ در همین حدود تقاط دو خط پیدا میشود پیدا میشود که این موضوع در شکل شماتیک ۲ دیده میشود

پس در نتیجه هر چقدر که کانال دیستو باکال به کانال مزیوباکال نزدیکتر باشد پیدا کردن کانال مزیو باکال۲ سخت تر میشود بخاطر اینکه مزیو باکال ۱ و ۲ تقریبا در کنار هم قرار میگیرند چیزی که در شماره ۳ مشاهده میکنید ولی هر چقدر که مزیو باکال از دیستوباکال دورتر باشد کانالهای مزیو باکال ۱ و ۲ هم با فاصله بیشتر قرار میگیرند و پیدا کردنشان هم راحت تر میشود

برای اینکه بتوانیم کانال مزیو باکال ۱ را پیدا کنیم حتما باید برآمدگی عاجی بین کانال مزیو باکال و پالاتال را بر داریم روی خط فرضی بین این دوتا با سوند اندودانتیک دنبال دپریشن کانال مزیو باکال ۲ برگردیم تا بتوانیم پیدایش کنیم
در این عکس نمای کیلینیکی پیدا کردن مزیو باکال ۲ را مشاهده میکنید

نمای کیلینیکی پیدا کردن مزیو باکال ۲
نمای کیلینیکی پیدا کردن مزیو باکال ۲


عکس بالا سمت چپ نشان میدهد که اکسس کویتی تقریبا تمام شده است و ۳ کانال ٬‌مزیو باکال ٬ دیستو باکال و پالاتال دیده میشود ولی فلش چیز دیگری را نشان میدهد . نشان میدهد یک دپرشن کنار مزیو باکال وجود دارد که آن مدخل مزیو باکال ۲ هست اینکه ما نمیتوانیم براحتی وارد این کانال شویم بخاطر برآمدگی عاجی هست که سر مزیو باکال هنوز وجود دارد نمای وسط نشان میدهد که این برآمدگی عاجی برداشته شده است و اریفیس مزیو باکال ۲ تقریبا دیده میشود که اگر سوند اندو دانتیک را درونش بزنیم کاملا در آن دپرشن مینشینید
عکس شماره ۳ نشان میدهد که فایل کوچکی را در مدخل کانال گذاشته ایم و مزیو باکال ۲ پیدا شده است

نمای کیلینیکی دندان مولر بالا با اکسس کویتی
نمای کیلینیکی دندان مولر بالا با اکسس کویتی


فیلمی را که مشاهده میکنید نمای کیلینیکی دندان مولر بالا هست که اکسس کویتی تهیه شده است و کانال پالاتال در بالای تصویر دیده میشود کانال دیستو بالکال در پایین سمت راست  دیده میشود و آن شیاری را که مشاهده میکنید شیاری هست که مزیو باکال اصلی و مزیو باکال ۲ در راستای همدیگر قرار گرفته اند
عکس رادیو گرافی مخصوص همین دندان هست که نمای کیلینیک تصویری که پایین سمت راست مشاهده میکنید همین را نشان میدهد
در این تصویر(در داخل فیلم مشاهده کنید) نیز باز همان دندان را مشاهده میکنید بعد از بستن راوردم که حالا دو کانال مزیو باکال اصلی و مزیو باکال ۲ پیدا شده اند و فایل داخل آنها قرار داده ایم که فایل بالایی مزیو باکال ۲ و فایل پایینی مزیو باکال ۱ هست نمای عکسهای بالا و پایین نشان میدهد که دنبال کانال مزیو باکال ۲ باید کجا بگردیم

در نهایت میخواهیم کیس ۳ و کیس آخر را که یک اکسس کویتی استاندارد و ایده آل هست را با هم مرور کنیم

نمای رادیوگرافی دندان ۶ بالا هنگامی که بیمار به ما مراجعه کرده است
نمای رادیوگرافی دندان ۶ بالا هنگامی که بیمار به ما مراجعه کرده است

 عکس شماره ۱ که نمای رادیوگرافی دندان ۶ بالا را نشان میدهد و بیمار با عکس رادیوگرافی و نمای کلینیکی شماره ۲ به ما مراجعه میکند و ما میخواهیم که درمان اندودنتیک را انجام دهیم
مرحله اول تهیه حفره دسترسی هست
عکس شماره ۳ نشان میدهد که این حفره دسترسی آماده شده است کانال مزیو باکال ٬‌دیستو باکال و پالاتال براحتی قابل مشاهده هستند همانجور که در عکس شماره ۴ مشاهده میکنید یک مقدار کانال ها و مدخل اریفیسها باز شده اند و براحتی قابل مشاهده اند

کانال چهارم بین مزیو باکال اصلی و پالاتال به کمک سوند اندودانتیک دپریشنی پیدا شده است
کانال چهارم بین مزیو باکال اصلی و پالاتال به کمک سوند اندودانتیک دپریشنی پیدا شده است

تصویر شماره ۵ نشان میدهد که اکسس کویتی کامل است و کلینینگ شیپینگ ظاهرا کامل شده است و مدخل کانالها کاملا باز است و آماده آبچوریش است
عکس شماره ۶ که در آن کانال چهارم بین مزیو باکال اصلی و پالاتال به کمک سوند اندودانتیک دپریشنی پیدا شده است که این میتواند مدخل کانال مزیو باکال دوم باشد
عکس شماره ۷ همان مورد قبل است که فایل را در داخل کانال قرار داده شده است و یک مقدار اریفیس کانال بازتر شده است  و قابل مشاهده است
عکس شماره ۸ و آخر و بعد از تمام شدن کار و کیلینینگ و شیپینگ کانال مزیو باکال ۲ چهار تا اریفیس آماده پر کردن هستند

نمای رادیوگرافی یک اندو کاملا موفق و کامل
نمای رادیوگرافی یک اندو کاملا موفق و کامل


سر انجام کیس ۳ را مشاهده میکنید که چهار تا کانال کاملا آبچوره شده اند ٬ گوتا پرکاها درست از مدخل کانال قطع شده اند ٬ حفره پالپ چنبر از هر نوع  سیلر و گوتای اضافی پاک شده است و نمای رادیوگرافی یک اندو کاملا موفق و کامل را نشان میدهد

 

ویدئوهای مرتبط

تماس با ما
شماره تلفن های تماس قسمت فنی سایت دنتیک

تلفن ثابت :۰۲۴۳۳۷۴۷۵۷۳

تلفن همراه : ۰۹۱۲۸۴۱۴۷۸۳

۰۹۳۸۶۲۵۲۵۸۳

30.png

ثبت نام کنید

با دسترسی به تمامی قسمتها

اطلاعات بیشتر

شماره واتس اَپ امور مشتریان (جهت ارسال پیام)

09386252583